Gazeteler

Demokrat Nevşehir: Durmuş Dedeoğlu’nun sahibi, Ahmet Kemal Dedeoğlu’nun ise Yazı İşleri Müdürü olduğu Demokrat Nevşehir Gazetesi, yayın hayatına 1954 yılında haftada bir yayınlanarak başlamış.

Demokrat Nevşehir: Durmuş Dedeoğlu’nun sahibi, Ahmet Kemal Dedeoğlu’nun ise Yazı İşleri Müdürü olduğu Demokrat Nevşehir Gazetesi, yayın hayatına 1954 yılında haftada bir yayınlanarak başlamış.

Demokrat Nevşehir: Durmuş Dedeoğlu’nun sahibi, Ahmet Kemal Dedeoğlu’nun ise Yazı İşleri Müdürü olduğu Demokrat Nevşehir Gazetesi, yayın hayatına 1954 yılında haftada bir yayınlanarak başlamış.

Demokrat Nevşehir: Durmuş Dedeoğlu’nun sahibi, Ahmet Kemal Dedeoğlu’nun ise Yazı İşleri Müdürü olduğu Demokrat Nevşehir Gazetesi, yayın hayatına 1954 yılında haftada bir yayınlanarak başlamış.

Demokrat Nevşehir: Durmuş Dedeoğlu’nun sahibi, Ahmet Kemal Dedeoğlu’nun ise Yazı İşleri Müdürü olduğu Demokrat Nevşehir Gazetesi, yayın hayatına 1954 yılında haftada bir yayınlanarak başlamış.

Demokrat Nevşehir: Durmuş Dedeoğlu’nun sahibi, Ahmet Kemal Dedeoğlu’nun ise Yazı İşleri Müdürü olduğu Demokrat Nevşehir Gazetesi, yayın hayatına 1954 yılında haftada bir yayınlanarak başlamış.

Demokrat Nevşehir: Durmuş Dedeoğlu’nun sahibi, Ahmet Kemal Dedeoğlu’nun ise Yazı İşleri Müdürü olduğu Demokrat Nevşehir Gazetesi, yayın hayatına 1954 yılında haftada bir yayınlanarak başlamış.

Yeni Nevşehir: Zeki Seviğ’in sahibi, Hüsamettin Başer’in Yazı İşleri Müdürü olduğu Yeni Nevşehir Gazetesi yayın hayatına günlük gazete olarak 1958 yılında başlamış.

Yeni Nevşehir: Zeki Seviğ’in sahibi, Hüsamettin Başer’in Yazı İşleri Müdürü olduğu Yeni Nevşehir Gazetesi yayın hayatına günlük gazete olarak 1958 yılında başlamış.

Nevşehir: Nevşehir Gecesi için 4 Mayıs 1974 tarihinde çıkartılan özel sayı. Sahibi Nevşehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına Prof. Dr. Ragıp Üner. Yazı İşleri Müdürü Tufan Karşıdağ.

Turistik Ürgüp: 1961 yılında haftalık olarak cumartesi günleri çıkmaya başlayan Turistik Ürgüp Gazetesi’nin Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, 1967-1973 yılları arasında Ürgüp Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuş olan Hüseyin Terzioğlu.

Kızılırmak: Mehmet Çelik’in imtiyaz sahibi, Nejmi Bektaş’ın Yazı İşleri Müdürü olduğu Kızılırmak Gazetesi, yayınına 1983 yılında Avanos’ta başlamış. Haftalık olarak yayınlanıyor.

Ürgüp Haber: Mehmet Toybıyık’ın imtiyaz sahibi, Bahtışen Toybıyık’ın Yazı İşleri Müdürü olduğu Ürgüp Haber Gazetesi, yayınına 2008 yılında Ürgüp’te başlamış. Haftalık olarak yayınlanıyor.

Ürgüp Gazetesi: Mehmet İblağı’nın imtiyaz sahibi, Merih İlbağı’nın Yazı İşleri Müdürü olduğu Ürgüp Gazetesi, yayınına 1969 yılında Ürgüp’te başlamış. Haftalık olarak yayınlanıyor.

Belediye Ürgüp: Ürgüp Belediyesi tarafından çıkartılan gazete ilk sayısını Ocak 2012 tarihinde yayınlamış. Aylık olarak yayınlanıyor. Gazetede Ürgüp Belediyesi’nin çalışmaları ve Ürgüp hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Kapadokya Gazetesi: Nazik Hezenci’nin imtiyaz sahibi, Bülent Hezenci’nin Yazı İşleri Müdürü olduğu Kapadokya Gazetesi, yayınına 2000 yılında Nevşehir’de başlamış. Günlük olarak yayınlanıyor.

Nevşehir Göreme Gazetesi: Nuri İven’in imtiyaz sahibi, Ümit Arzuoğlu’nun Yazı İşleri Müdürü olduğu Nevşehir Göreme Gazetesi, yayınına 1970 yılında Nevşehir’de başlamış. Günlük olarak yayınlanıyor.

Nevşehir Haber: Saime Çapacı’nın imtiyaz sahibi, Asım Çapacı’nın Yazı İşleri Müdürü olduğu Nevşehir Haber Gazetesi, yayınına 1988 yılında Nevşehir’de başlamış. Günlük olarak yayınlanıyor.

Nevşehir Son Havadis: Ahmet Aydın Turan’ın imtiyaz sahibi, Ali Türker’in Yazı İşleri Müdürü olduğu Nevşehir Son Havadis Gazetesi, Nevşehir’de günlük olarak yayınlanıyor.

Nevşehir Kent Haber: Mümtaz Koca’nın imtiyaz sahibi, Kemal Varış’ın Yazı İşleri Müdürü olduğu Nevşehir Kent Haber Gazetesi, yayınına 2004 yılında Nevşehir’de başlamış. Günlük olarak yayınlanıyor.

Avanos Belediyesi Hizmet Bülteni: Avanos Belediye Başkanı Dr. Mustafa Körükçü’nün imtiyaz sahibi olduğu bültenin yazı işleri müdürlüğünü Kadir Haklı yapıyor. İlk sayısı 2010 yılında yayınlanan bülten, her yılın Ocak ayında bir kez yayınlanıyor. Bültende Avanos Belediyesi’nin yıl içindeki faaliyetleri hakkında bilgiler bulabilmek mümkün.

Kayakapı Bülteni: Cengiz Kabaoğlu’nun imtiyaz sahibi olduğu Kayakapı Bülteni, ilk sayısını 2004 yılında yayınladı.  Projeye ara verilmesi sonrası 2007 yılında son olarak 10. sayısı çıkartıldı. Bültende Kayakapı Projesi ve gelişimi hakkında bilgiler bulabilmek mümkün.

Kayakapı Bülteni: Kayakapı Projesi’ne 2012 yılında kaldığı yerden devam edilmesi üzerine Kayakapı Bülteni de tekrar yayınlanmaya başladı. Yakup Dinler’in imtiyaz sahibi, Oğuz Özdem’in Yazı İşleri Müdürü olduğu yeni Kayakapı Bülteni, ilk sayısını 2012 yılında yayınladı. Bültende Kayakapı Projesi ve gelişimi hakkında bilgiler bulabilmek mümkün.

Ürgüp-Göreme Dergisi: Ürgüp Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği yayını olarak 1969 yılında 1. sayısı çıkan dergi, 16 sayfa olarak yılda bir kez yayınlanmış. Derginin yöneticiliğini Bekir Taylan ve İbrahim Somyürek üstlenmişler.

Güneş Gazetesi (Nevşehir Eki.): Nevşehir hakkında genel bilgiler verilen bir ek şeklinde çıkartılmıştır.

Nevşehir Kent Haber Gazetesi

Nevşehir'de Yenigün Gazetesi